Privacyverklaring

RV&O verwerkt als projectontwikkelaar diverse persoonsgegevens. In dit privacy-statement leggen wij uit waarom wij persoonsgegevens gebruiken, hoe wij met persoonsgegevens omgaan, onder welke omstandigheden dat gebeurt en wat uw privacy-rechten zijn als u betrokkene bent.

Contactgegevens RV&O:
Bezoekadres:
Kerkstraat 87
3764 CS Soest

Postadres:
Lange Brinkweg 31C
3764 AA Soest

Telefoonnummer : 035 888 55 69
E-mailadres: info@rv-o.nl
Website: www.rademakervastgoedontwikkeling.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
RV&O verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Inschrijven nieuwsbrief:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer


Inschrijven huur- of koopwoning:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Geboorteplaats
 • Werkgever
 • Beroep
 • Bruto jaarsalaris
 • In dienst vanaf
 • Burgerlijke staat
 • Samenstelling huishouden


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
RV&O bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens van sollicitanten die niet zijn aangenomen worden 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure gewist, of langer bewaard als daarvoor toestemming is gegeven door de sollicitant. Persoonsgegevens die zijn verstrekt op basis van toestemming worden gewist zodra de toestemming is ingetrokken. Tussentijds kunnen wij de betrokkene vragen om zijn reeds verleende toestemming te bevestigen/handhaven. Overige persoonsgegevens worden gedurende 1,5 jaar bewaard, of zoveel langer als noodzakelijk is.

Delen van persoonsgegevens met derden:
RV&O verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
RV&O gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RV&O en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rv-o.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
RV&O neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze via info@rv-o.nl.

Updates van deze privacyverklaring:
Deze privacyverklaring kan worden aangepast en is daarom voorzien een datum waarop de versie is aangepast. De actuele versie is altijd te vinden op www.radermakervastgoedontwikkeling.nl.

Deze privacyverklaring geldt per 2 maar 2020 en kunnen wij daar waar nodig is aanpassen.